Wczesne wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wskazówki dla Rodziców

 1. Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty.

  Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/
  niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby
  lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz bardzo WAŻNE!!!

  stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:
  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy;
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
  • niepełnosprawność intelektualną;
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie);
  • Autyzm i Zespół Aspergera;
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy;
 2. Następnym krokiem będzie kontakt z

  Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni
  Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Umów swoje dziecko na diagnozę.

 3. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania
  rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli takie posiadasz, dokumenty
  medyczne). Poradnia powinna niebawem od złożenia wniosku wydać opinię.

 4. Odbierz z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

  Przyjdź z opinią do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Olkuszu

  Otrzymasz niezbędne informacje dotyczące zajęć, ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. Będziesz mógł
  BEZPŁATNIE korzystać z programu WWRD.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Numer konta: 86 8450 0005 0050 0554 2909 0001
Znajdziesz nas tutaj