Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/clients/client10/web18/web/wp-includes/functions.php on line 7241

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client10/web18/web/wp-includes/functions.php on line 2187

Oddział przysposobienia do pracy (PDP)

Oddział dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym – cykl 3-letni.

Oddział PDP łączy w sobie dwa elementy:

po pierwsze – kształcenie ogólne, koncentrujące się na utrwalaniu wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz poszerzaniu zakresu wiedzy, nabywaniu nowych umiejętności;

po drugie – kształtowanie właściwych postaw wobec pracy i przekazywanie podstawowej wiedzy na jej temat. W przeciwieństwie do zasadniczych szkól zawodowych uczniowie PDP nie zdobywają kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu. Uczą się raczej tego, że w ramach szeroko rozumianej pracy trzeba być punktualnym, umieć przygotować swój warsztat pracy, wykonywać sekwencje czynności od początku do końca, przygotować się do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, do pełnienia ról społecznych.

W procesie kształcenia na oddziale PDP prowadzone są zajęcia edukacyjne:

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, etyka/religia, zajęcia rewalidacyjne.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Numer konta: 86 8450 0005 0050 0554 2909 0001
Znajdziesz nas tutaj