Szkoła podstawowa

Zajęcia edukacyjne:

 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
  Na zajęciach z przedmiotu Funkcjonowanie osobiste i społeczne m.in. rozwiązujemy zadania z kart pracy „Funkcjonowanie osobiste i społeczne“. Wycinamy, przyklejamy oraz podpisujemy ilustracje zgodne z danym tematem zajęć m.in. sporty zimowe.

 2. Zajęcia rozwijające kreatywność
  Wychowankowie stosują różnorodne techniki plastyczne m.in. malowanie farbami akrylowymi, akwarelowymi, plakatowymi. Chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych. Na zajęciach rozwijają swoją wrażliwość artystyczną oraz kreatywność.

 3. Zajęcia rozwijające komunikację
  Na zajęciach wzbogacają zasób słów poprzez rozwiązywanie krzyżówek oraz łamigłówek.

 4. Wychowanie fizyczne
  Wychowankowie uczestniczą w różnych aktywnościach ruchowych na miarę swoich możliwości. Rodzaje ćwiczeń wykonywanych na lekcji W-F:
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe;
  • ćwiczenia ogólnokondycyjne;
  • ćwiczenia oddechowe;
  • ćwiczenia rozciągające;
  • ćwiczenia wzmacniające;
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała;
  • ćwiczenia równoważne oraz koordynacyjne;
  • gry i zabawy ruchowe: gra w tenisa stołowego, gra w piłkę nożną;

 5. Zajęcia rewalidacyjne
  Wspomaganie rozwoju wychowanków w miarę ich indywidualnych możliwości. Doskonalenie sprawności manualnej oraz grafomotorycznej.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Numer konta: 86 8450 0005 0050 0554 2909 0001
Znajdziesz nas tutaj