Walne Zebranie za rok 2014.

W dniu 17 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Olkuskiego

Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, podsumowujące

działalność za lata 2011-2014. Dokonano wyboru władz Koła na nową kadencję.

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Numer konta: 86 8450 0005 0050 0554 2909 0001
Znajdziesz nas tutaj