Nabór OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
32-300 Olkusz

Drodzy Rodzice ogłaszamy nabór do naszego Ośrodka na rok szkolny 2016/2017, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami.

Nasza Oferta

Oferujemy zajęcia dostosowane do wieku i indywidualnych możliwości każdego ucznia, zgodnie z Podstawą Programową MEN:

 • oddział przedszkolny
 • oddziały szkoły podstawowej
 • oddział gimnazjalny
 • oddział przysposabiający do pracy

Rodzaje zajęć:

edukacyjno-terapeutyczne:

 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • zajęcia metodą Dobrego Startu
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • ćwiczenia metodą M. Ch. Knillów
 • Stymulacja Polisensoryczna wg Pór Roku
 • ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • biblioterapia
 • gry i zabawy
 • i wiele innych

Terapie:

 • pedagogiczna
 • psychologiczna
 • logopedyczna
 • fizjoterapia
 • Wczesne Wspomaganie

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę:

 • oligenofrenopedagogów
 • neurologopedę
 • psychologa
 • fizjoterapeutę
 • specjalistę w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspargera
 • specjalistę z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Pliki:

Wniosek OREW
Procedury OREW

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z upośledzeniem umysłowym oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Znajdziesz nas tutaj