Skontaktuj się z nami

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło W Olkuszu

Adres : Kosynierówe 12, 32-300 Olkusz

E-Mail : zk.olkusz@psouu.org.pl
Tel : +48 606 143 585 (Przewodnicząca PSONI), +48 606 385 374 (Zastępca)

Członkowie Zarządu PSONI

  • Przewodnicząca: Zarządu Anna Kostulska
  • Z-ca Przewodniczącej Zarządu: Tadeusz Żuchowicz
  • Skarbnik: Aleksandra Maj
  • Sekretarz: Ewa Żuchowicz
  • Członkowie: Danuta Gancarz

Komisja Rewizyjna PSONI

  • Przewodnicząca: Maria Knap
  • Członkowie: Elżbieta Barczyk, Teresa Tabor

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Adres : Kosynierówe 12, 32-300 Olkusz

E-Mail : orewolkusz@gmail.com
Tel. : +48 32 307 50 23 (Sekretariat)

Tel. kom. : +48 606 385 374 (Dyrektor), +48 884 127 717 (Zastępca)

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło W Olkuszu powstało w 1994 r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice osób z upośledzeniem umysłowym oraz inne osoby. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, oraz wspierających ich wolontariuszy.

Kosynierów 12, 32-300 Olkusz +48 606 143 585 +48 606 385 374 zk.olkusz@psouu.org.pl
Znajdziesz nas tutaj